MAIN MENU

මොබිටෙල් දවසේ ආගමික සිතිවිල්ල

ජාතික ජංගම දුරකතන සේවා සපයන්නා ලෙස, මොබිටෙල් ඔබගේ ජංගම දුරකතනය මත තවත් නිර්මාණශීලී විශේෂාංගයක් හඳුන්වාදෙයි. එය දිනපතා ඔබ කලින් තීරණය කරන ලද වේලාවක, ස්වයංක්‍රීයව කෙරෙන සංඥාවක් මගින් ඔබ නින්දෙන් අවදිකරවන සේවාවකි.  එම ඇමතුමට සවන් දීමෙන් ඔබ අදහන ආගමට අනුකූල වදන් පෙළක් ශ්‍රවණය කළ හැකිය.

නිතර නැගෙන ප්‍රශ්ණ

1. මොබිටෙල් දවසේ ආගමික සිතිවිල්ල යනු කුමක් ද?
 
මෙම සේවාව පාරිභෝගිකයින්ට දිනයේ කලින් තීරණය කරන ලද වේලාවක ලැබෙන ඇමතුමකට සවන්දීමෙන් ආගමික වදන් පෙළක් ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්තාව සලසයි. 

2. පාරිභෝගිකයා ඇමතුම ලබන අංකය කුමක් ද?

243
 
3. මෙම සේවාවට ඇතුළත් වන ආගම් හා භාෂාවන්  මොනවාද?
 • බුදුදහම සිංහලෙන්
 • බුදුදහම ඉංග්‍රීසියෙන්
 • ක‍තෝලික දහම සිංහලෙන්
 • ක‍තෝලික දහම ඉංග්‍රීසියෙන්
 • ඉස්ලාම් දහම දමිල බසින්
 • හින්දු දහම දමිල බසින්
   
4. මෙම සේවාව සක්‍රිය කර ගන්නේ කෙසේ ද?
 
සේවාව සක්‍රිය කර ගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයා විසින් පහත පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
 • 244 අමතන්න
 • භාෂාව ‍තෝරා ගන්න
 • අවශ්‍ය දහම ‍තෝරාගන්න
 • ඇමතුම අවශ්‍යවන වේලාව ‍තෝරා ගන්න (පැය 12 ඔරලෝසුවෙන්)
 • පෙරවරු ද (AM ), පස්වරු ද (PM), යන්න ‍තෝරා ගන්න.
 • කාල සටහන ‍තෝරා ගන්න - (සම්පූර්ණ සතියම හෝ සතියේ දවස් පමණක් ද යන්න)

5. අයකිරීම කොපමණද?
 
සේවාව සඳහා දායක ගාස්තුව
පසු ගෙවුම් - මසකට  රු. 30 ක් සහ බදු 
පෙර ගෙවුම් - දිනකට රු 1 ක් සහ බදු 
IVRගාස්තුව (243 සහ 244) - විනාඩියකට රු. 2 ක් සහ බදු

6. පාරිභෝගිකයා වෙත ලැබෙන ඇමතුමට සවන් දීම වෙනුවෙන් ගාස්තු අය කරන්නේ ද?
 
නැත
 
7. පාරිභෝගිකයාට  දවසේ සිතිවිල්ලට නැවත නැවතත් සවන් දිය හැකිද?
 
ඔව්, 243 අංකයට ඇමතීමෙන් පාරිභෝගිකයාට දවසේ සිතිවිල්ලට නැවත සවන් දිය හැකිය.
 
8. 243 අමතා සවන්දීම සඳහා පාරිභෝගිකයා විසින් ගාස්තු ගෙවිය යුතු ද?
 
ඔව්, පාරිභෝගිකයා 243 අමතා සිතිවිල්ලට සවන් දෙන්නේ නම් විනාඩියකට රු.2 ක් සහ බදු ගෙවිය යුතුය.
 
9. පෙර නිගමනය කළ කරුණු (ආගම, වේලාව ආදිය) වෙනස් කරන්නේ කෙසේ ද?
 
244 අමතන්න
 
10. පෙර තීරණය කළ සැකසුම් (ආගම, වේලාව ආදිය) වෙනස් කිරීම සඳහා අමතර ගාස්තු ගෙවිය යුතු ද?
 
නැත (244 IVR ගාස්තු පමණි)
 
11.සේවාව අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේ ද?
 
244 අමතන්න
 
12. රෝමින්ග් අතර තුර මෙම සේවාව භාවිතා කළ හැකි ද?
 
නැත
 
13. පාරිභෝගිකයාට වරකට එක් ආගමකට වඩා දායක විය හැකි ද?
 
නැත
 

 

පොරොන්දම් ගැලපීමේ සේවය යනු කුමක්ද?

 
මෙය මොබිටෙල් ආයතනය විසින් අලුතින්ම හඳුන්වාදෙන ජෝතිෂ්ය සේවාවකි. මෙහිදී කෙටි ඇමතුම් අංක 505 අංකනය කර යෝජිත ගැහැණු සහ පිරිමි අයගේ උපන් දිනය, වෙලාව සහ ස්ථානය ඇතුලත්කර පොරොන්දම් ගැලපීම කලහැක. ඇතුලත් කරන වේලාවන් පාදක කරගෙන සාදනු ලබන 20 පොරොන්දම ගැලපීම මෙහිදී සිදුකරනු ලබන අතර එහි ගැලපීම හඬ මගින් ඉදිරිපත් කරයි.
 
අයකිරීම්
 
අ. කෙටි අංක 505 අංකනය කිරීම සඳහා විනාඩියකට : රු 2.00 සහ අදාළ බදු
ආ. 20 පොරොන්දම් ශාරාංශය: රු 100 යි (සියලු බදු සහිතව)
 
අනෙකුත් (වැඩි විස්තර සඳහා අයකිරීම්)
 
ඇ. අනිවාර්ය පොරොන්දම් 5 විස්තරාත්මකව දැනගැනීමට: රු 50 යි (සියලු බදු සහිතව )
ඈ. පොරොන්දම් 20 ගැලපීම එකින් එක දැන ගැනීමට: රු 50 යි (සියලු බදු සහිතව)
ඉ . කුජ දෝෂ සඳහා : රු .00. (නොමිලේ)
ඊ . පෙර ගලපනලද පොරොන්දම් විස්තරයට සවන්දීමට : ඇමතුම් ගාස්තු පමණි
 
දවසේ ඕනෑම වෙලාවක සතියේ දින හතේම මෙම සේවය ලබාගත හැක.
 
පෙර ගෙවුම් සහ පසු ගෙවුම් ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකු හට මෙම සේවය ලබා ගතහැක.
 
කේන්දර පලාඵල: ජෝතිර්වේදය ට අනුව  ඔබගේ කේන්දර පලාඵල දැන ගැනීමට දැන් මොබිටෙල් වෙතින් අවස්ථාව උදා වී ඇත.
කෙටි පණිවිඩ : Mobitel->My Mobitel->fun->Horoscope->Rahu period
IVR : 666 අංකනය කරන්න.

මෙම සේවාව අපගේ WAP අඩවිය වන wap.mobitel.lk.ඔස්සේද ලබා ගත හැක.

 
ගාස්තු (එක ඉල්ලීමකට) රු. 2 + බදු සහ ගාස්තු (විනාඩියකට) රු. 5 + බදු
 
රාහු කාලය: රාහු කාලය පිළිබද දැන ගැනීමට පහත සදහන් උපදෙස් අනුව  ක්‍රියා කරන්න.
 
කෙටි පණිවිඩ : Mobitel -> My Mobitel -> fun -> Horoscope -> Rahu period
IVR : 666 අංකනය කරන්න.

මෙම සේවාව අපගේ WAP අඩවිය වන wap.mobitel.lk.ඔස්සේද ලබා ගත හැක.

 
ගාස්තු (එක ඉල්ලීමකට) රු. 2 + බදු සහ ගාස්තු (විනාඩියකට) රු. 5 + බදු

 

 1. සතියේ ඉරණම - ඉන්දික තොටවත්ත ජ්‍යෝතිෂ සේවය පිළිබඳව?

  ඉන්දික තොටවත්ත ජ්‍යෝතිෂ සේවය යනු IVR සේවය තුල පදනම්වූ ජ්‍යෝතිඃ ශාස්ත්‍ර සේවාවක් වන අතර එහිදී පාරිභෝගිකයින්ට තම තමන්ගේ ලග්නය සඳහා දිනපතා යාවත්කාලීන කරන ලද වාචික ජ්‍යෝතිෂ විස්තර ලබා ගත හැකිය.

 2. සේවාව සක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

  4634 අමතා 1 ඔබන්න ඉන්පසු ලග්නය තෝරා 1 ඔබන්න

 3. මෙම සේවාව සදහා ඔබගෙන් අයකරනු ලබන මුදල කොපමණද ?

  දිනකට රු.2.00 + අදාළ බදු මුදල් අයකෙරේ

 4. . සේවාව අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

  4634 අමතා ලැබෙන උපදෙස් පිළිපදින්න

 5. වෙනත් නියමයන් සහ කොන්දේසි
  • සියලුම අගය එකතු කළ සේවාවන් (VAS) සේවා සපයනු ලබන්නේ 3වන පාර්ශවීය අන්තර්ගත සපයන්නන් විසිනි.
  • ප්‍රකාශන හිමිකම් සහ අන්තර්ගත නිරවද්‍යතාවය/වලංගු භාවය යනාදියේ තනි අයිතිය සහ වගකීම අන්තර්ගත සපයන්නන්ගේ වන අතර, එමගින් ඇතිවන කිසිදු හානියක් හෝ පාඩුවක් සඳහා අයිඩියාස් ෆෝ ප්‍රොෆිට් (Ideas for Profits - IFP) විසින් වගකීම ගනු නොලැබේ.
  • Aඉහත සියලුම සේවාවන් අදාළ ජංගම ක්‍රියාකරුවන්ගේ 'සක්‍රීය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය'භාවිතයෙන් සක්‍රිය කර ඇත. සේවාව සක්‍රිය කිරීමට පෙර ක්‍රියාකරු පාරිභෝගිකයාගෙන් තහවුරු කිරීමක් ඉල්ලා සිටී. අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම්, ගැටළු සහ මුදල් ආපසු ඉල්ලා සිටීම යනාදිය අදාළ ජංගම ක්‍රියාකරු වෙත යොමු කළ යුතුය.
  • • Ideas for Profits සහ Ideas for Profits International යනු අන්තර්ගත එකතු කරන්නෙකු වන අතර ජංගම දුරකථන සමාගම් සමඟ ඉහත සඳහන් සේවාවන් කළමනාකරණය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා වගකීම දරයි.

Looking for...